Over GSNED  >  Bedrijfsprofiel

Bedrijfsprofiel

Bedrijfsprofiel


© 2015 GSNED - RupskranenGSNED is een handelsnaam van BMNED, een Europees opererend ingenieursbureau. GSNED is actief op het gebied van sonderingen op land en water, meetwerken, sloopwerken, grondverzet, verhuur en transport.

Oorsprong
In 1993 legde Gilliam de Nijs sr. de basis van de onderneming BMNED. Het bedrijf startte in eerste instantie als geohydrologisch adviesbureau. Door de toenemende vraag naar advisering op het gebied van grondwateronttrekkingen en daaraan verwante zaken werd het dienstenpakket al snel breder en de personele bezetting steeds groter.

© 2015 GSNED - SondeermachineGSNED
Het kunnen uitvoeren van betrouwbaar rekenwerk maakt grondonderzoek noodzakelijk. Dit is de reden waarom in 2006 ook dit specialisme werd toegevoegd aan het dienstenpakket. De veldwerkzaamheden
worden uitgevoerd onder de handelsnaam GSNED.
Door deze uitbreiding kunnen sonderingen, landmetingen en grondverzetwerkzaamheden worden aangeboden. Inmiddels rijden er dagelijks verscheidene machines door het land en is één machine actief op het water.

In 2008 werd een nieuwe veldwerkafdeling opgezet ter ondersteuning van het ingenieursbureau. Vanuit deze devisie, eveneens opererend onder de handelsnaam GSNED, worden statische proefbelastingen uitgevoerd. De statische proefbelasting is de meest nauwkeurige en betrouwbare methode om de draagkracht van de paalpunt, de schachtwrijvingskracht en het vervormingsgedrag van een paal vast te stellen.Om de capaciteit en het dienstenpakket op het gebied van paaltesten uit te breiden is in januari 2012 een alliantie aangegaan met AnkerPaalTestServices. Voor zowel AnkerPaalTestServices als voor BMNED/GSNED betekende dit een uitbreiding van het dienstenpakket en werd de naam van de alliantie omgedoopt naar All Piles Testing Services. APTS is een samenwerkingsovereenkomst tussen Acécon, IFCO en BMNED/GSNED. Vanuit deze vennootschap worden allerhande funderingspalen en ankers getest middels bezwijkproeven, geschiktheids- en controleproeven, zowel statisch als dynamisch als statnamic.

© 2015 GSNED -

Door de expertise en ervaring van onze specialisten in uiteenlopende vakgebieden te combineren kunnen alle technische, juridische en economische aspecten van uw project nauwkeurig onder de loep worden genomen en kan vervolgens een praktische oplossing worden aangedragen!

Familiebedrijf
Bij de dagelijkse leiding van het team wordt de Nijs sr. inmiddels bijgestaan door zijn twee zonen, Gilliam jr. en Michael. Hierbij bekommert Gilliam jr. zich voornamelijk om de uit te voeren studies terwijl Michael verantwoordelijk is voor alle veldwerkzaamheden binnen GSNED en APTS.

Toekomst
En om er zeker van te zijn dat wij u ook in de toekomst met dezelfde kennis en niet in de laatste plaats ervaring kunnen blijven bijstaan, maken wij de volgende generatie van jongs af aan vertrouwd met al wat ons interessante vak te bieden heeft.

© 2015 GSNED - Esmee de Nijs